Takamaka rum price in Kenya

Takamaka price in Kenya
Product Name Price Availability
Takamaka spiced KES 2,500 Available
Takamaka St Andre KES 9,100 Available
Takamaka Extra Noir KES 2,699 Available
Takamaka White Rum KES 2,500 Available
Takamaka Coconut Liqueur KES 2,500 Available
Liquor Stream liquor delivery Nairobi