Takamaka rum price in Kenya

Takamaka price in Kenya
Product Name Price Availability
Takamaka spiced KES 3,700 Available
Takamaka St Andre KES 9,100 Available
Takamaka Extra Noir KES 3,900 Available
Takamaka White Rum KES 3,800 Available
Takamaka Coconut Liqueur KES 3,200 Available
Liquor Stream liquor delivery Nairobi