Stolichnaya vodka

Stolichnaya price in Kenya
Product Name Price Availability
stolichnaya KES 2,300 - KES 2,500 Available
Stolichnaya elit KES 12,500 Available
Stolichnaya Raspberry KES 2,250 Available
Stolichnaya Vanilla KES 2,250 Available
Stolichnaya gold vodka KES 3,890 Available
Stolichnaya Orange KES 2,250 Available
Stolichnaya Hot KES 2,250 Available
Stolichnaya Citrus KES 2,300 Available
Stolichnaya Ohranj KES 2,200 Available
Stolichnaya Citros KES 1,950 Out of stock
Liquor Stream liquor delivery Nairobi